PRZYGOTOWANIE MOTORYCZNE W SPORTACH GIMNASTYCZNYCH  - WARSZTATY

(korekta postawy - profilaktyka przeciążeń - wynik sportowy)

 

Wstęp...

Podstawą rozwoju każdego sportowca jest ciągły progres obciążeń treningowych. Obciążeń wynikających nie tylko ze zwiększania stopnia trudności wykonywanych elementów technicznych, „urywania” kolejnych ułamków sekundy z wyniku czy „dorzucania” do repertuaru zagrań nowego pomysłu na umieszczenie piłki w koszu czy w bramce. Równie ważne, a w przypadku młodych Zawodników może najważniejsze, jest długofalowe zaplanowanie rozwoju motorycznego opartego na uwarunkowaniach anatomicznych Zawodnika i wzorcach ruchowych typowych dla dyscypliny. Sporty gimnastyczne jako sporty tzw. wczesnego naboru charakteryzujące się m.in. wczesną specjalizacją i szybko wzrastającymi wymaganiami co do siły, szybkości przy zachowaniu odpowiedniej gibkości, stawiają przed Trenerami wysokie wymagania w zakresie umiejętności równoległego prowadzenia treningu ogólnorozwojowego i technicznego. Zaniedbania w tym zakresie zwiększają ryzyko wystąpienia dysbalansów mięśniowych i przeciążeń narządu ruchu. Istotnym następstwem typowych dla sportów gimnastycznych monotypii ruchowych i ich lateralizacji są zaburzenia postawy ciała, których następstwa będą miały wpływ na całe dorosłe życie Zawodników. Wprowadzenie na wczesnym etapie rozwoju sportowego ćwiczeń ogólnorozwojowych z progresywnym zwiększaniem stopnia ich trudności pozwala na utrzymanie prawidłowej postawy ciała, zmniejszenie ilości kontuzji i poprawę wyniku sportowego.

 

Uczestnicy:

- trenerzy sportów gimnastycznych, nauczyciele tańca / fizjoterapeuci / trenerzy przygotowania motorycznego współpracujący z klubami gimnastycznymi

- Zawodnicy sportów gimnastycznych (warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktualnych badań sportowych, aktualnej polisy ubezpieczeniowej i pisemnej zgody opiekuna prawnego na udział w warsztatach)

Ze względu na specyfikę warsztatów Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w/w kryteriów na etapie rekrutacji Uczestników.

 

Tematyka szkolenia:

1. część teoretyczna (omówienie najważniejszych zagadnień, pytania / odpowiedzi, bez wydzielonego bloku czasowego - realizowana w formie praktycznej – prezentacja z udziałem Uczestników szkolenia)

- anatomia funkcjonalna sportów gimnastycznych

- najczęstsze zaburzenia postawy i urazy narządu ruchu w sportach gimnastycznych – analiza biomechaniczna (co wzmocnić, co rozciągnąć?)

- charakterystyka siły, mocy, wydolności w ujęciu treningowym

- rozgrzewka i jej wpływ na jednostkę treningową

- mobility (dlaczego szpagaty to za mało)

- skoki, piruety, równowagi – rola treningu motorycznego w optymalizacji wzorców ruchowych

 

2. praktyka (dobór ćwiczeń, progresja obciążeń, najczęstsze błędy i ich korekta - od Uczestników oczekujemy aktywnego udziału w zajęciach)

- rozgrzewka

- stabilizacja tułowia

- mięśnie brzucha i pleców

- stawy biodrowe i kończyna dolna

- obręcz barkowa

- rozciąganie, mobilność stawów, rozluźnienie powięziowe

- najczęstsze urazy przeciążeniowe – treningowe możliwości profilaktyki i leczenia

 

termin: 18.01.2020

miejsce: AWF Kraków, ul. Boguszówka 4

cena: 180 PLN (osoba dorosła), 90 PLN (Zawodniczka) - cena obejmuje udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, certyfikat

 

prowadzący:

Tomasz Chmielewski - lekarz, trener przygotowania motorycznego współpracujący od kilku lat z Polskim Związkiem Gimnastycznym, Kadrą Narodową w gimnastyce artystycznej i Zawodnikami innych dyscyplin gimnastycznych. W ramach swojej pracy oprócz konsultacji w poradni medycyny sportowej (badania wstępne / okresowe, praca z Zawodnikami po urazach narządu ruchu) prowadzi treningi indywidualne i grupowe dla Zawodniczek / Zawodników na każdym poziomie zaawansowania (od grup naborowych do klasy mistrzowskiej). Współpracuje ze szkołami baletowymi i szkołami tańca na terenie całej Polski. Jest autorem ponad 100 szkoleń z zakresu metodyki treningu sportowego, rozgrzewki, stretchingu i przygotowania motorycznego.

 

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu szkolenia. W polu liczba osób proszę wpisać liczbę Trenerów + liczbę Zawodniczek (2 Zawodniczki / 1 Trener - w przypadku chęci zgłoszenia większej liczby Zawodniczek prosimy o kontakt z Organizatorem).


REGULAMIN SZKOLENIA

 

LISTA REZERWOWA !!!   dziękujemy za zaufanie jakim nas Państwo obdarzyliście - ze względu na duże zainteresowanie tematem jesteśmy zmuszeni do zamknięcie rekrutacji na obecną edycję warsztatów.