ROZGRZEWKA W SPORTACH GIMNASTYCZNYCH  -  gimnastyka artystyczna

 

Wstęp...

Celem rozgrzewki jest przygotowanie Zawodnika do podjęcia obciążeń związanych z treningiem lub startem w zawodach. Zmiany zachodzące w organizmie muszą objąć nie tylko podniesienie temperatury mięśni, poprawienie zakresów ruchów, lecz także szereg procesów „wspomagających” - optymalizację wytwarzania i wykorzystania energii, podniesienie umiejętności koncentracji i szybkości reakcji… Często rozgrzewka jest jedynym momentem codziennych treningów pozwalającym na „przemycenie” elementów treningu siłowego czy wydolnościowego. Tak rozumiana rozgrzewka musi cechować się zmiennością bodźców treningowych, która warunkuje optymalny rozwój motoryki.

Rozgrzewka przedtreningowa to również czas na eksperymenty… nowe ćwiczenia, zmiany tempa, obciążenia. Rozgrzewka przedstartowa to rytuał – wyuczona, powtarzalna, przygotowana pod okiem trenera, wykonywana w sytuacji zwiększonej ekspozycji na stres, doprowadzająca narząd ruchu i układ nerwowy do optymalnej sprawności.

Jaka jest więc najgorsza rozgrzewka? Bez wątpienia taka, która nie rozgrzewa - za słaba, za krótka, nie obejmująca kluczowych dla specyfiki dyscypliny grup mięśni, nie skorelowana z częścią techniczną treningu. 

O tym wszystkim chcemy powiedzieć w ciągu 2 dni warsztatów. Nie uda się uciec od nudnej teorii, ale większość czasu too zajęcia praktyczne, dzielenie się doświadczeniami i obserwacjami z codziennej pracy.

W sposób praktyczny (z udziałem Zawodniczek) przedstawimy różne koncepcje początku treningu, wskazując najczęstsze błędy i możliwości ich korekty Zawodniczki zprezentują min. techniki baletowe i taneczne, ćwiczenia siłowe i wydolnościowe oraz rozgrzewkę z wykorzystaniem skakanek, gum, piłek fitnessowych i przyborów gimnastycznych. Program warsztatów obejmuje ćwiczenia zróżnicowane pod względem wieku i umiejętności Zawodniczek (od zabaw "rozgrzewkowych" dla grup początkujących aż do rozgrzewki specjalistycznej na poiomie wyczynowym).

 

Uczestnicy:

Trenerzy, instruktorzy, zawodniczki gimnastyki artystycznej.

 

Tematyka szkolenia:

1. Dlaczego się rozgrzewamy – zmiany zachodzące w organizmie w poszczególnych fazach rozgrzewki:

- układ krążenia

- narząd ruchu

- układ nerwowy i narządy zmysłu

2. Specyfika grup wiekowych - z czego wynika i jak sobie z nią radzić?

- gry i zabawy "rozgrzewkowe"

- skutki długotrwałego przebywania w pozyji siedzącej i jego wpływ na trening, propozycje ćwiczeń korygujących postawę

- rozwój umiejętności ruchowych a dobór ćwiczeń

3. Jaka rozgrzewka taki trening - skutki nieefektywnej rozgrzewki

- biomechnika ruchu - dlaczego ją lekceważymy podczas rozgrzewki?

- rozgrzewka jest "za słaba" - budowa mięśni i ich funkcja a dobór ćwiczeń "rozgrzewkowych"

- jak bardzo możemy zmęczyć Zawodnika, zeby go nie zamęczyć

- niedobór energii, odwodnienie - wpływ żywienia, suplementacji i nawadniania na efektywność rozgrzewki

4. Fazy rozgrzewki

- rozgrzewka ogólna

- rozgrzewka specjalistyczna

- rozgrzewka przedtreningowa / rozgrzewka przedstartowa

5. Mobility vs stretching - plusy dodatnie i plusy ujemne zwiększenia zakresów ruchu

- SMR (self myofascial release) - roler, piłki

- rozciąganie statyczne, rozciąganie dynamiczne, rotacje stawów

- staw biodrowy jako centrum mobilności

- przygotowanie do "overhead work" (mobility dla kręgosłupa piersiowego)

6. Pomoce treningowe

- skakanki - jak kształtować siłę, moc i wytrzymałość

- gumy, obciążniki, piłki

- przyrządy "cyrkowe" - praca na niestabilnych podłożach

- przybory gimnastyczne

7. Rozgrzewka Zawodnika po kontuzji