ROZGRZEWKA W SPORTACH GIMNASTYCZNYCH  -  gimnastyka sportowa

 

Wstęp...

Celem rozgrzewki jest przygotowanie Zawodnika do podjęcia obciążeń związanych z treningiem lub startem w zawodach. Zmiany zachodzące w organizmie muszą objąć nie tylko podniesienie temperatury mięśni, poprawienie zakresów ruchów, lecz także szereg procesów „wspomagających” - optymalizację wytwarzania i wykorzystania energii, podniesienie umiejętności koncentracji i szybkości reakcji… Często rozgrzewka jest jedynym momentem codziennych treningów pozwalającym na „przemycenie” elementów treningu siłowego czy wydolnościowego. Tak rozumiana rozgrzewka musi cechować się zmiennością bodźców treningowych, która warunkuje optymalny rozwój motoryki.

Rozgrzewka przedtreningowa to również czas na eksperymenty… nowe ćwiczenia, zmiany tempa, obciążenia. Rozgrzewka przedstartowa to rytuał – wyuczona, powtarzalna, przygotowana pod okiem trenera, wykonywana w sytuacji zwiększonej ekspozycji na stres, doprowadzająca narząd ruchu i układ nerwowy do optymalnej sprawności.

Jaka jest więc najgorsza rozgrzewka? Bez wątpienia taka, która nie rozgrzewa - za słaba, za krótka, nie obejmująca kluczowych dla specyfiki dyscypliny grup mięśni, nie skorelowana z częścią techniczną treningu. 

O tym wszystkim chcemy powiedzieć w ciągu 2 dni warsztatów. Nie uda się uciec od nudnej teorii, ale większość czasu to zajęcia praktyczne, dzielenie się doświadczeniami i obserwacjami z codziennej pracy.

W sposób praktyczny przedstawimy różne koncepcje początku treningu, wskazując najczęstsze błędy i możliwości ich korekty. Zaprezentujemy ćwiczenia siłowe i wydolnościowe oraz rozgrzewkę z wykorzystaniem skakanek, gum, piłek fitnessowych i ćwiczenia na niestabilnych podłożach. Ze względu na specyfikę dyscypliny duży nacisk zostanie położony na mobility obręczy barkowej z budowaniem dynamicznej stabilizacji tej okolicy.

 

Uczestnicy:

Trenerzy, instruktorzy, zawodnicy gimnastyki sportowej, nauczyciele wychowania fizycznego.

 

Tematyka szkolenia:

1. Dlaczego się rozgrzewamy – zmiany zachodzące w organizmie w poszczególnych fazach rozgrzewki:

- układ krążenia

- narząd ruchu

- układ nerwowy i narządy zmysłu

2. Specyfika grup wiekowych - z czego wynika i jak sobie z nią radzić?

- gry i zabawy "rozgrzewkowe"

- skutki długotrwałego przebywania w pozyji siedzącej i jego wpływ na trening, propozycje ćwiczeń korygujących postawę

- rozwój umiejętności ruchowych a dobór ćwiczeń

3. Jaka rozgrzewka taki trening - skutki nieefektywnej rozgrzewki

- biomechnika ruchu - dlaczego ją lekceważymy podczas rozgrzewki?

- rozgrzewka jest "za słaba" - budowa mięśni i ich funkcja a dobór ćwiczeń "rozgrzewkowych"

- jak bardzo możemy zmęczyć Zawodnika, zeby go nie zamęczyć

- niedobór energii, odwodnienie - wpływ żywienia, suplementacji i nawadniania na efektywność rozgrzewki

4. Fazy rozgrzewki

- rozgrzewka ogólna

- rozgrzewka specjalistyczna

- rozgrzewka przedtreningowa / rozgrzewka przedstartowa

5. Mobility vs stretching - plusy dodatnie i plusy ujemne zwiększenia zakresów ruchu

- SMR (self myofascial release) - roler, piłki

- rozciąganie statyczne, rozciąganie dynamiczne, rotacje stawów

- staw biodrowy jako centrum mobilności

- przygotowanie do "overhead work" (mobility dla kręgosłupa piersiowego)

6. Pomoce treningowe

- skakanki - jak kształtować siłę, moc i wytrzymałość

- gumy, obciążniki, piłki

- przyrządy "cyrkowe" - praca na niestabilnych podłożach

- kettlebells, worki bułgarskie

7. Rozgrzewka Zawodnika po kontuzji

8. Rozgrzewka ogólnorozwojowa

9. Gry i zabawy w formie rogrzewki dla dzieci (koordynacja)

10. Gry i zabawy w budowaniu siły wytrzymałościowej

11. Budowanie przygotowania fizycznego w gimnastyce sportowej

12. Rogrzewka - budowanie kondycji nóg - skoczność, prawidłowe lądowanie - jak kształtować prawidłowe lądowanie

13. Prawidłowa pozycja ciała w staniu na RR