STRETCHING W SPORTACH GIMNASTYCZNYCH  -  gimnastyka / akrobatyka / taniec

 

Wstęp...

Tematem przewodnim szkolenia jest optymalizacja wzorców ruchowych w zakresach i płaszczyznach specyficznych dla sportów gimnastycznych. Nie jest możliwe zrealizowanie takiego założenia przez skupienie się tylko i wyłącznie na rozciąganiu „przykurczonych” struktur mięśniowych. W wielu sytuacjach celem nie będzie (nie powinno być) rozciągnięcie mięśni, tylko uzyskanie prawidłowego balansu mięśniowego zapewniającego jak najlepsze wykorzystanie potencjału zawodnika. Rozciągnięcie mięśnia bez normalizacji napięcia w mięśniach agonistycznych i antagonistycznych często daje efekt pozornego osłabienia, a w skrajnych przypadkach „zepsucia” techniki albo zwiększenia ryzyka uszkodzeń narządu ruchu.

 

Celem szkolenia jest pokazanie praktycznego podejścia do tematu rozciągania z wykorzystaniem dostępnej współcześnie wiedzy. Zaprezentowane zostaną techniki wywodzące się z rehabilitacji, jogi i treningu sportowego. Elementem spajającym poszczególne obszary będzie doświadczenie prowadzącego zajęcia wsparte dyskusją i otwartością na doświadczenia (dobre i złe) Uczestników szkolenia.

 

W głównym nurcie znajdą się metody pracy z zawodnikami w ramach treningów grupowych, które ze względu na swoją specyfikę wymagają uśrednienia pewnych działań i dopasowania ich do poziomu grupy. Ważnym uzupełnieniem będzie pokazanie regresji i progresji poszczególnych technik umożliwiające dopasowanie rozciągania do potrzeb Zawodników na każdym stopniu zaawansowania

 

Uczestnicy:

Trenerzy, instruktorzy, zawodnicy sportów gimnastycznych i tańca. Od uczestników oczekujemy aktywnego udziału w zajęciach praktycznych oraz podstawowej wiedzy z zakresu anatomii.

 

Tematyka szkolenia:

Część teoretyczna:

- budowa układu ruchu - anatomia opisowa a anatomia funkcjonalna

- sterowanie ruchem – fizjologia skurczu mięśnia, regulacja napięcia mięśniowego, rola układu nerwowego

- łańcuchy mięśniowo – powięziowe w ruchu

- hiper- i hipomobliność i ich konsekwencje w treningu sportowym

- stabilność vs mobilność – najczęstsze wzorce zaburzeń posturalnych

- dysbalans mięśniowy jako podstawa urazów przeciążeniowych narządu ruchu

- neuromobilizacje, rozluźnienie, mobilizacje, rozciąganie, stretching…

- projektowanie jednostki treningowej

- praca z zawodnikiem po urazie narządu ruchu

 

Część praktyczna (totalne wyluzowanie):

- kończyna dolna

- tułów

- kończyna górna

- praca na łańcuchach mięśniowo - powięziowych

- specyfika pracy w poszczególnych dyscyplinach i formach ruchu