TRENING UZUPEŁNIAJĄCY W TAŃCU (gibkość - siła - wydolność)

 

Wstęp...

Taniec to sport ekstremalny… wczesny nabór, szybka specjalizacja, dziesiątki / setki godzin treningów opartych na powtarzalnych wzorcach ruchowych, a do tego przeświadczenie o „inności” tańca. W rzeczywistości taniec to taka sama forma aktywności fizycznej jak wiele innych dyscyplin sportowych. Tak jak one nie wybacza błędów w przygotowaniu fizycznym, nie toleruje „niedoróbek” treningowych i alarmuje bólem o przekroczeniu granicy możliwości ich kompensacji. Większość tancerzy prezentuje duże deficyty zarówno w zakresie siły jak i w szeroko rozumianej mobilności. Doświadczenie pokazuje, że praca w oparciu o nieprawidłowe wzorce posturalne czy ruchowe prowadzi do wystąpienia przeciążeń w obrębie narządu ruchu. Właśnie praca z tancerzami po kontuzjach w połączeniu z setkami godzin spędzonych na prowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych, zarówno w szkołach tańca, szkołach baletowych jak i w klubach gimnastyki artystycznej czy sportowej dały podstawę do stworzenia tego szkolenia.

Przedstawiana w trakcie szkolenia koncepcja pracy opiera się na prostych założeniach - zidentyfikować najsłabsze ogniwa tzw. łańcucha kinematycznego, przygotować i zrealizować program ćwiczeń uzupełniających dla treningu specjalistycznego, poprzez zwiększenie siły, likwidację dysbalansów mięśniowych i korektę zakresów ruchu zoptymalizować wzorce ruchowe. Efektem końcowym podejmowanych działań ma być poprawa jakości ruchu, zwiększenie wydajności i ostatecznie wyniesienie techniki tańca na wyższy poziom…

 

Uczestnicy:

- nauczyciele, instruktorzy, trenerzy tańca

- kadra pedagogiczna szkół baletowych

- zainteresowani tancerze

- fizjoterapeuci współpracujący ze szkołami tańca

Od Uczestników oczekujemy aktywnego udziału w części praktycznej szkolenia, Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej (80% czasu) uzupełnionej o część teoretyczną (20% czasu).

 

Tematyka szkolenia:

Część teoretyczna (około 20% czasu szkolenia):

- wprowadzenie do tematu – koncepcja i cele medycyny tańca, charakterystyka tańca jako formy aktywności ruchowej

- kontuzje i przeciążenia narządu ruchu – anatomia funkcjonalna, najczęstsze błędy treningowe, biomechanika uszkodzeń narządu ruchu

- trening uzupełniający w profilaktyce i leczeniu przeciążeń narządu ruchu

- korekta zaburzeń postawy ciała u tancerzy

- trening siłowy w tańcu

- stretching i mobility – świat mitów i złudzeń – najczęstsze błędy i ich wpływ na jakość ruchu

- praca z tancerzem po urazie narządu ruchu

- 15 minut na temat żywienia i suplementacji

 

Część praktyczna (około 80% czasu szkolenia):

- szybkie testy funkcjonalne i ich rola w identyfikacji osób ze zwiększonym ryzykiem urazów narządu ruchu

- rozgrzewka jako podstawa długofalowego rozwoju tancerza

- trening siłowy z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych form tańca (technika wykonania ćwiczeń, progresja obciążeń treningowych, wykorzystanie „pomocy” – gumy, piłki…)

- budowanie wydolności ogólnej i typowej dla formy ruchu

- stretching i mobility

- ćwiczenia korygujące postawę ciała

- trening ekscentryczny w profilaktyce urazów narządu ruchu